• Öncelikli olarak kişisel koruyucu malzemeler giyilmelidir.
  • Olay yerinin güvenli olup olmadığından emin olunmalı, güvenli hale gelene kadar beklenmelidir.
  • Hasta güvenliğinin yerinde olduğu kontrol edilmelidir.
  • Olayın, yaralanmanın veya hastalığın mekanizması hızlı bir şekilde değerlendirilmelidir.
  • Mevcut durum tıbbi ya da travma olarak tespit edilmelidir.
  • Tıbbi durum tanısı konulduğunda hastalık öyküsü alınmalıdır.
  • Vaka travmaysa, travmanın ne şekilde meydana geldiği belirlenmelidir.
  • Sonrasında vaka sayısı tespit edilmelidir.
  • Tek vaka olduğu durumlarda olay yeri yönetimi sağlanırken, birden fazla vakalarda triyaj uygulaması yapılmalıdır.
  • Akla gelebilecek bütün durumlarda KKM ile iletişim kurulmalı ve direktifleri doğrultusunda hareket edilmelidir.