\"en

Her sene büyük hayallerle değişmekte olan sisteme entegre edilen öğrenciler en iyi sağlık bölümleri meslekleri konusunda çeşitli arayışlara giriyorlar. Çünkü tıp sıralamaları, kazanamayacaklarını düşündükleri kadar üst düzeyde seyrediyor. Haliyle de biraz daha realist yaklaşmakta fayda gören aileler ve öğrenciler, sağlık bölümlerinin de iyi bir alternatif olabileceğini düşünüyorlar.

En azından uzun soluklu kariyer yollarını arayan öğrencilerin %20 ila 50’si bu beklentiye giriyor. Hatta normal üniversite eğitimlerine devam edenler dahi, bölüm değişikliklerine kadar durumu götürebiliyorlar. 

İnsanların zihinlerinde oluşan algı, sağlık alanında yapılacak bir kariyerin, iş istikrarsızlığı çekmeyeceği ve maaş konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağıdır. Ancak bazı öğrenciler tıp fakültesine girebilecek potansiyelde olmadıklarını düşünüyorlar. Durum burada en iyi sağlık bölümleri arayışlarına uzanıp gidiyor.

Sağlık alanındaki mesleklerin, sadece doktor olmaktan ibaret olmadığı uzun zamandır bilinen bir gerçek. Yani tıbbi kariyer için illa da tıp fakültelerini kazanmanız gerekmiyor. Lisans eğitimi veren programlardan mezun olarak da kariyerinizi sağlık alanında sürdürebilirsiniz.


En iyi Sağlık Bölümleri Meslekleri Seçmek

Genel olarak ebeveynler bu bölümde, çocuklarının eğitim alarak yaşlılıklarında kendilerine de fayda sağlayacaklarını düşünmekteler. Bu nedenle de bu sürece giren öğrencilerden hiçbiri neden konservatuar ya da güzel sanatlar seçmiyorsun gibi söylemleri işitmezler. 

Üstelik beyaz önlük giyebilmeleri, halk arasında başlı başına itibar simgesi olarak gözükmektedir. En iyi sağlık bölümleri kariyeri yapmak, bu nedenle de hem öğrencilere hem de ebeveynlerine cazip gelmektedir.

Sağlık alanında bir kariyer hedefi seçilmesi için kulağa hoş gelen yanları:

  • Sürekli büyüyen bir endüstriye sahip olması,
  • İş güvenliğinin üst düzey olması,
  • Normal mesleklere göre dolgun ücret ve rekabet avantajları,
  • Zorlu ancak bir o kadar da teşvik eden çalışma ortamı,
  • Çapraz eğitim almak ve promosyonlardan yararlanmak için büyük nimet,
  • Seyahat etme fırsatları,
  • Esnek çalışma saatleri,

En iyi sağlık bölümleri seçimi sonucunda en güzel duygularından birisi de başkalarının hayatlarını değiştirmek ve mesleğinizle topluma yön vermektir.


Sağlık Sektöründe En İyi Görülen Bölümler

Tıbbi alanda kariyer yapmaya karar verdiniz ancak ne okuyacağınız yönünde birçok alternatifiniz bulunuyor. Bunlar arasından kendi kişisel yetenekleriniz ve hayattan beklentileriniz için en uygun olana gitmelisiniz. Tatbikî de hepsine yer veremesek de tercih edilme eğilimlerinin yoğunluğuna göre önerilerde bulunacağız. Bazı mesleklerin yurt içi öğrenim programları bulunabilmektedir; sıralamada uluslararası düzey baz alınmıştır.  

Solunum Terapistliği

Ülkemizde çoğu kişinin ilk kez duyabileceği alanlardan birisi de Solunum Terapistliği’dir. Bu bölümde isminden de anlaşılabileceği üzere nefes alıp verme zorluğu yaşayan hastalara, yardımcı olunmaktadır. 

Amfizem ve Astım başta olmak üzere birçok solunum yolları hastalığından mustarip olan hastalar, bu bölümün önemini yakından bilmektedirler. Bu alanda kariyer yapan kişiler, tedavi planlarını geliştirirler, tanı testleri yaptırırlar ve evde tedavilerine nasıl devam edecekleri yönünde öğretim sağlarlarken doktorlar ile beraber çalışırlar.

Solunum terapistleri yurt dışı lokasyonlara göre kalp krizi ya da kardiyak olaylarda, acil bakım sağlama yetkilerine sahiptirler. Önlisans düzeyinde bir eğitim almak yeterli olmaktadır.


Kardiyovasküler Teknoloji Uzmanlığı

Ülkemizde bilinirliği çok az olan alanlardan birisi de kardiyovasküler teknoloji uzmanlığıdır. Bu mesleğe mensup kişiler, kardiyovasküler sistemin yapısına yönelik görüntüleme ve çeşitli testler yapmaktadırlar. İşleyişte, hastalar, hemşireler ve doktorlarla birlikte çalışmaktadırlar. Bu alanda yetkin olabilmek için birçok uzmanlık elde etmek gerekir.

Yurt dışında, kalp kateterizasyonu sağlamak adına uzman olarak çalışılabilmektedir. Ayrıca kardiyopulmoner teknoloji uzmanı sıfatıyla, hastaların akciğerlerini ve nefes alıp verişlerini test edebilirsiniz. Bu mesleğe dahil olabilmek için önlisans düzeyinde bir eğitim yeterli görülmektedir.


Eğitim Hemşiresi

Hemşirelerin sağlık alanında aktif olarak çalıştıkları birçok alan bulunmaktadır. Eğitim hemşireleri, akranlarına göre biraz daha ferah çalışmaktadırlar. Diğer taraftan rekabetin yüksek olduğu bir maaş dilimine sahiptirler.

Eğitim Hemşireliği bölümü genel olarak hasta bakımlarının eksiksiz sağlanması ve kontrollerinin yapılmasından sorumludurlar. Öte yandan duygusal tavsiyeler vermekteler ve hasta yakınları ile ailelerini, sağlık koşulları hakkında eğitmekten sorumludurlar. Yer yer iç personel eğitimlerini de organize etmektedirler. Önlisans dereceli bir eğitim, bu meslek için idealdir.


Diyetisyenlik

Ülkemizde obezitenin giderek artması ve istenmeyen kilolardan mustarip olmamız, diyetisyenlik mesleğine karşı aşinalığımızı arttırmıştır. Bu mesleğe mensup kişiler, insanların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak ve yaşam tarzlarına uygulamaz üzere yardımcı olmaktadırlar.

İlk iş olarak hastalarınızı dinleyerek, beslenme alışkanlıklarını saptayacaksınız ve sonrasındaysa sağlık açısından iyileşmelerine yardım edeceksiniz. En bilindik norm olarak diyet listeleri hazırlayacaksınız. Öte yandan hastalar için diyet menülerinin kontrolünü sağlamak üzere hastaneler, bakım evleri ya da yemek firmalarında kariyer fırsatı edinebileceksiniz. Bu meslek için lisans düzeyinde bir eğitim alınması gereklidir.