\"hava

Türkiye\’de son yıllar artan kullanımlarıyla birlikte hava ambulans nasıl istenir  nedir? Hava ambulansında kimler çalışır ve kimler taşınır? Her durum için helikopter ambulans hizmeti edinilebilir mi? Bunun hakkında ve daha fazlası detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Kariyer fırsatları da bir başka konu olarak öne çıkacaktır.

Helikopter Uçak Hava Ambulansı Nedir?

Uluslararası camiada yaşanılan medikal gelişmeler, ülkemizde de mükemmel birhava ambulans rekabet ortamını zorunlu kılmıştır. İlk başlarda özel ambulans alanında girişilen rekabetin ardından, gerek hastaların daha konforlu bir hizmete ulaşmaları gerekse de daha hızlı ulaşımı vadetmeleri nedeniyle, uçakların ön planda olduğu hava ambulans hizmetleri büyük bir önem kazanmıştır. 

Günümüzde birçok firma, yeryüzündeki rekabetini havada da sürdürmeye çalışmaktadır. Ülkemizde bu işi hakkıyla yapan firmalar, yurt içi ve yurt dışı lokasyonlarda kesintisiz bir transfer deneyimi vadetmektedirler.


Helikopter Uçak Hava Ambulansı Faydaları

Hastaların hava ambulans vasıtasıyla daha hızlı transfer edilmeleri ve dünyanın çeşitli noktalarına bile gidebilme fırsatı edinmeleri, sağlık sektörü açısından göz ardı edilemeyecek derecede önemli bir gelişmedir. 

Uçakların hava ambulans niteliği taşımaları için sabit veya taşınabilir tıbbi malzemeleri sahip olmaları, mürettebatında doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni ve yoğun bakım hemşiresi gibi alanında yetkin, personeller yer alması gerekmektedir. 

Ayrıca 7/24 ulaşım garantisi vadeden helikopter uçak hava ambulansi, hasta veya yaralı taşıma hizmetlerinin yanında; organ nakli alanında da kullanıcılara pratik bir deneyim hizmeti sağlamaktadırlar.


Uçak Hava Ambulansı Normal Uçaktan Farklı mı?

Büyük oranda evet denilebilmektedir. Çünkü çoğu uçağın tasarımı, tamamen yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmıştır. Söz konusu hava ambulans uçaklarında, adeta bir acil serviste bulunması gereken tüm ekipmanlar yer almaktadır. 

Bu nedenle de hasta transferi yapılacak uçakların tasarımlarının ve yerleşimlerinin, medikal personele ve hastalara en ergonomik kullanım alanını seçmeleri gerekmektedir. 

Bundan yola çıkarak birçok firma, üst düzey bir iç tasarıma yatırım yapmıştır. Ayrıca, belirli lisansa sahip olabilmeleri için yerel ve uluslararası türden yetkili merciler tarafından onaylanmaları gerekmekte ve en son standartlara sahip güvenlik imkanlarını bünyesinde bulundurmaları gerekmektedir.


Helikopter Uçak Hava Ambulans Medikal Ekipmanlar

Normal şartlarda acil servisler ve yoğun bakımlarda kullanılan çoğu ekipman, materyal hava ambulans hizmetlerinde de büyük yer edinmektedir. 

Yenidoğan transferinin yapılacağı uçuş operasyonlarında kuvöz ve yenidoğan ventilatörleri de taşıma sistemlerine dahil edilmektedir.

Mevcut teknik imkanların ve personelin yetersiz kaldığı durumlarda, sıklıkla helikopter uçak hava ambulans hizmeti kullanılmaktadır.


Helikopter Uçak Hava Ambulans Nakil Kullanım Şartları

 • Normal koşullarda kara ambulansının, vaka adresine 30 dakika ve daha geç sürede ulaşabileceği durumlar.
 • Vaka adreslerindeki iklim ve yer şekillerinin, kara yolu ulaşımını kısmi ya da tamamen engelliyor olması,
 • Afetler ve olağanüstü durumlar.
 • Kıtalar arası veya deniz üzerinde hasta nakli gerçekleştirilmesi gereken durumlarda,
 • Sağlık personellerinin hızlı bir şekilde intikal etmeleri gereken durumlarda,
 • Aynı zamanda bir veya daha fazla hastanın taşınması gerektiği durumlarda,
 • Yurt içinde veya yurt dışında hızlı bir şekilde personel, yaralı veya hasta hatta tıbbi materyaller ve ekipmanların nakillerinin gerektiği durumlarda,
 • Yurt dışı kaynaklı hastaların, ülkemize getirilmesi ya da yurt içinden yurt dışına hasta nakli yapılması gereken durumlarda,
 • Acil olarak ihtiyaç duyulabilecek kan ve kan ürünlerinin naklinin gerektiği durumlarda,

Helikopter Uçak Hava Ambulans Kullanılacak Durumlar

 • Bilinç durumu bozulmaya başlamış ya da tedavi süresince kapalılığını koruyorsa,
 • Kan basıncının sistolik türden 90 mmHg’nin altında olduğu durumlarda,
 • Pediyatrik olarak uygun kan değerlerinin olağandan düşük olduğu zamanlarda,
 • Solunum hızı dakikada 10’dan az veya 30’dan fazlaysa,
 • GKS erişkinlerde 10, çocuklarda 12’nin altına düştüğünde,
 • Travma skoru erişkinlerde 12 çocuklarda 8’in altına düştüğünde,
 • Baş, boyun, karın, batın ya da kasıklarda herhangi bir açık yaralanmanın olduğu durumlarda,
 • Erken müdahalenin hayat kurtarabileceği bütün durumlarda helikopter uçak hava ambulansi hizmeti tercih edilmektedir.

0gaz7 Haziran hastalooktespitledi

Helikopter Uçak Hava Ambulans Eğitimleri

 • Ekipler durağan olmayan bir eğitim takvimine sahiptirler. Bu alanda hizmet edecek personellere;
 • Temel yaşam desteği eğitimi,
 • Travma resüsitasyon eğitimi,
 • Erişkinlerde ileri yaşam desteği eğitimi,
 • Pediatride ileri yaşam desteği eğitimi,
 • Temel havacılıkta tıbbi bakım eğitimine tabi tutulmaktadırlar.

Ayrıca helikopter uçak hava ambulans hizmetlerinde görev alan pilotlar, 6 aylık periyodik aralıklarda çeşitli prosedür kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Yılda 1 defa yenileme eğitimi, uçuş ekibi koordinasyon eğitimi ve 3 senede bir temel düzeyde ilkyardım eğitimi almaktadırlar.

Helikopter Uçak Hava Ambulans Kullanamayacak Hastalar

Bu tip durumlarda hava ambulans kullanımı ne yazık ki imkânsız olmaktadır.

 • Pnömotoraks,
 • Pnömomediastinum,
 • Pnömokranium,
 • Gazlı gangren,
 • Yelken Göğüs,
 • Müdahale edilmemiş göğüs travmaları,
 • Uçuş faktörlerinin tıbbi yönden risk taşıyacağı hastalar,
 • Hava ambulans çağrı bölgesinin, taşıtların inmesine mâni durumları kapsaması,
 • Dekontaminasyonu yapılmamış hastalar,
 • Radyoaktif veya kimyasal türden kontamine hastalar,
 • Uçuş güvenliğini ve personeli tehlikeye atabilecek türden, davranış bozukluğuna sahip hastalar,
 • Psikolojik yönden uçuş güvenliğini sabote edebilecek, şiddet eğilimi gösteren hastalar ambulans hizmetlerinden feragat ettirilmektedir.