\"megep

Sağlık hizmetleri alanında adeta kılavuz niteliği taşıyan Megep Modülleri zaman zaman öğrencilerin ve sağlık personellerinin kurtarıcısı olmaktadır. Yıllardır en uygun ve temel protokollerin yer aldığı materyallere sahiplik yapan format, hastaların nitelikli sağlıkçılara sahip olması adına önemli bir niteliktir. Seneler sonra unutulan bilgiler dahi bu modüller sayesinde tazelenmektedir. Öğrenciye anlatımı sıkıcı ve boğucu değildir. Kendi içerisinde faaliyetlere ayrılan döküman sağlam konu öğretim teknikleriyle hazırlanmıştır.

Megep Modülleri Listesi

İlk ve Acil Yardım

Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım Görüntüle
Hasta – Yaralı Taşıma Görüntüle
İlk Yardımın Temel İlkeleri Görüntüle
Kanama ve Yaralanmalarda İlk Yardım Görüntüle
Kırık Çıkık ve Burkulmada İlk Yardım Görüntüle
Temel Yaşam Desteği Görüntüle

Anatomi Fizyoloji

Dolaşım Sistemi Görüntüle
Duyu Organları Görüntüle
Endokrin Sistem Görüntüle
Hareket Sistemi Görüntüle
Sindirim Sistemi Görüntüle
Sinir Sistemi Görüntüle
Solunum Sistemi Görüntüle
Üreme Sistemi Görüntüle
Üriner Sistem (Boşaltım sistemi) Görüntüle
Vücudun Temel Yapısı Görüntüle
Vücut Sıvıları, Elektrolitleri ve Kan Görüntüle

Aseptik Uygulamalar

Dezenfeksiyon Görüntüle
Sterilizasyon Görüntüle
Tıbbi Atık Görüntüle

Beslenme Dersi

Besin Ögeleri ve Besin Grupları Görüntüle
Hastalıklara Özel Beslenme Görüntüle
Özel Durumlarda Beslenme Görüntüle

Doğum

Doğum Eyleminde Ebeye Yardım Görüntüle
Doğum Öncesi Bakım Görüntüle
Doğum Salonu ve Travay Odası Görüntüle
Doğum Sonrası Dönemde Anne Bakımı Görüntüle
Gebelik ve Doğumla İlgili Riskli Durumlar Görüntüle
Gebelik ve Fetüs Fizyolojisi Görüntüle
Kadın Üreme Sağlığı Görüntüle

Enfeksiyon Hastalıkları

Bakteri Hastalıkları Görüntüle
Hastane Enfeksiyonlarından Korunma Görüntüle
Mantar ve Parazit Hastalıkları Görüntüle
Virüs Hastalıkları Görüntüle

Hastanın Kişisel Bakımı

Boşaltım İhtiyaçlarını Karşılama Görüntüle
Hastanın Beslenmesi Görüntüle
Hastanın Öz Bakımı Görüntüle
Terminal Dönemde Bakım Görüntüle
Vücut Bakımı Görüntüle

Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması

Aile Planlaması Görüntüle
Jinekolojik Hastalıklar Görüntüle
Kadın Hastalıkları Muayene Yöntemleri Görüntüle

Meslek Esasları

Biyolojik Örnek Alma ve Nakli Görüntüle
Ekipman ve Sarf Malzemeleri Görüntüle
Girişimsel İşlem Öncesi Hazırlık Görüntüle
Girişimsel İşlem Sonrası Bakım Görüntüle
Hasta Nakli Görüntüle
Hasta Odası Hazırlama Görüntüle
Hastanın Genel Durum Değişiklikleri Görüntüle
Muayene ve Müdahale Odaları Görüntüle
Pozisyon ve Egzersizler Görüntüle
Yatak Yaraları ve Koruyucu Önlemler Görüntüle

Mesleki Hak ve Sorumluluklar

Meslek Etiği ve İlkeleri Görüntüle
Mesleki Mevzuat ve Mobbing Görüntüle
Sağlık Hizmetleri ve Personel Yönetimi Görüntüle

Özel Bakım Uygulamaları Dersi

Ameliyathane, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Üniteleri Görüntüle
Özel Tanı ve Tedavi Amaçlı Üniteler Görüntüle

Sistem Hastalıkları

Üro Genital Sistem Hastalıkları Görüntüle
Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları Görüntüle
Eklem ve Duyu Organları Hastalıkları Görüntüle
Endokrin Sistem Hastalıkları Görüntüle
Sindirim Sistemi Hastalıkları Görüntüle
Sinir Sistemi Hastalıkları Görüntüle
Solunum Sistemi Hastalıkları Görüntüle

Temel İlaç Bilgisi

Dolaşım ve Solunum Sistemine Etkili İlaçlar Görüntüle
Farmakoloji İle İlgili Temel Kavramlar Görüntüle
Kemoterapötik İlaçlar Görüntüle
Sindirim ve Üriner Sisteme Etkili İlaçlar Görüntüle
Sinir ve Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar Görüntüle

Yenidoğan – Çocuk Sağlığı

Bebek Bakımı Görüntüle
Büyüme ve Gelişme Görüntüle
Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Bozuklukları Görüntüle
Çocuklarda Koruyucu Önlemler Görüntüle
Yenidoğan Sorunları Görüntüle
Yenidoğanın Değerlendirilmesi Görüntüle

Modüller PDF İndirme

Sağlık Psikolojisi

Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek Görüntüle
Duyguları Kontrol Etme Görüntüle
Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek Görüntüle
Kişilik Özellikleri Görüntüle
Psikoloji İle İlgili Temel Kavram ve Olgular Görüntüle

İletişim

İletişim Süreci Görüntüle
Kişiler Arası İletişim Görüntüle
Sağlıkta İletişim Görüntüle
Toplumsal İletişim Görüntüle