Rüzgar türbinlerinin, yani rüzgar enerjsinin zararı var mı? dışarıdan göründükleri kadar masumlar mı? Arka planında ne gibi şeyler görmezden geliniyor. Bu zamana kadar saklanılmak istenilen nedir?  

ultrasonik alan teknolojisi yarasalara umut olabilir… İlkokul zamanlarından itibaren en büyük yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgâr türbinleri kaçınılmaz yer bulmaktaydı ve halen de durum böyle. Fakat her ne kadar diğer alternatiflere göre daha zararsız olsa da bu cihazların da gerek maliyeti gerekse de doğaya zararı bulunabilmektedir. Tabi bunlar küçük bir ihtimal olsa da varlığı kabul edilen bir gerçektir. Bu dev aletler, mega çarklarıyla her zaman akıllara bir son durak senaryosunu getirebilmeyi başarmışlardır. Özellikle de türbinlerin içindeki bükülmüş bıçaklar, döndüğü zaman adeta birölüm makinesine dönüşebilmektedir. Genel olarak doğada birçok canlı kendisini tehlikeden kaçınmaya adapte etmiştir. Fakat yarasalar, diğer akranlarına oranla daha şansızlardır. Çünkü yönlerini ve gidecekleri yolu bulabilmeleri için sadece hissetmeleri ve duymaları gerekmektedir. Durum böyle olunca da binlerce yarasa, fark edemedikleri rüzgâr türbini çarklarında hayatlarını kaybetmektedirler.

Rüzgar Enerjisinin Zararı Var mı?

Konunun uzmanları, ultrasonik teknolojinin nimetlerinden faydalanarak uzun zamandır, bu soruna karşı bir çözüm yolu arayışına girmişlerdi. 

NRG Systems’in başrolde olduğu teknoloji, bütün gereksinimleri karşılamasının yanında alternatif yönden yarasalara fayda sağlamayı da düşünüyor. Texas State Üniversitesi araştırmacılarının ve Bat Conservation International grubunun araştırmacılarının ortak katılımlarıyla, projenin ilk testleri gerçekleştirilmeye başlandı.

Bat Conservation Kimdir Nedir diyenler?

Bat Conservation, gönüllük esasına dayanan bir sivil toplum kuruluşudur. Misyonu, dünyayı daha sağlıklı bir gezegen haline getirebilmek için ilk olarak yarasaların bağlı bulunduğu ekosistemi geliştirme ve iyileştirmektik. Bizde benzer ….severler derneği altında bulunan kuruluşlarla, alakası yoktur. (Maazallah yeşil masalar felan :D) Kurum, amacına son derece bağlı olduğu için yıllarca bu sorunu gündemde tutmayı başarmıştır ve en sonunda da misyonlarına uyan bir teknolojinin geliştirilmesinde söz sahibi olmuşlardır.

Yarasaları rüzgâr türbinlerinden tamamen uzaklaştırabilmek için ultrason teknolojisinden yararlandılar ve büyük oranda NRG’nin tasarladığı teknolojinin kullanabilirliğini görmüş oldular. Sistemin kurulduğu çarklarda büyük oranda bir değişim yaşandı hatta kazalar tamamen ortadan bile kalktı diyebiliriz.

Rüzgar Enerjisinin Gerçek Anlamda Zararları Bu kadar mı?

Üstelik kurulan ultrason teknolojisi, ses dalgalarını yarasaların gezinmesini yönlendirmenin yanında onları karanlıkta daha rahat yiyecek bulabilecekleri alanlara da yönlendirmektedir. Ultrasonik alan teknolojisinin seçiminde vahşi doğaya zarar getirmemesi birincil koşul olarak görülmüştür. Fakat asıl eleştirmemiz gereken nokta bunun ticari olarak satışını alan türbinlerde hayatların kurtarılabileceği gibi diğer taraftan sahip olmayanlarda ise ultrasonik mahrumiyet yaşanmasına devam edilmesidir.